Globálne problémy

Kontakty


Stredisko korešpondenčných kurzov
Cablkova 3
821 04 Bratislava
tel. 02/4341 5502
skk@isternet.sk