Globálne problémy

7. Terorizmus


Má 12 a už bol svedkom 10 000 vrážd a brutálnych trestných činov. Nie je mladistvý delikvent – zatiaľ. Je to len bežné dieťa vyrastajúce pred obrazovkou v našich rodinách

V akej dobe to žijeme? Po 11 septembri sa hovorilo: „Svet už nikdy nebude taký, ako bol predtým!“ Atmosféra strachu sa v nebývalej miere šíri v každej oblasti sveta. Kde sa ešte môžeme cítiť bezpečne? V lietadle? v Metre? Autobuse, alebo v divadle? Sú vaše deti bezpečné v škole?

V 20. storočí sa rozšíril liberalizmus, došlo k strate tradičných hodnôt, čo vyústilo do všeobecnej krízy autorít. Ako reakcia nastúpil extrémizmus, fundamentalizmus a terorizmus. Prejavuje sa pri riešení politických, národnostných a náboženských sporov, ale aj v bežných medziľudských vzťahoch. V tejto lekcii predstavíme, čo hovorí Biblia o koreňoch zločinnosti a dôsledkoch jej šírenia na spoločnosť v poslednej dobe.

Pre štúdium lekcie použite heslo, ktoré ste dostali e-mailom. Ak ste sa ešte nezaregistrovali, použite prihlasovací formulár.

» POKRAČOVAŤ